CÁC GÓI CƯỚC DOANH NGHIỆP

300Mbps/11Mbps
7.700.000 đ/tháng

300Mbps/8Mbps
6.050.000 đ/tháng

200Mbps/6Mbps
4.400.000 đ/tháng

200Mbps/4Mbps
2.200.000 đ/tháng

90Mbps/3Mbps
880.000đ/tháng

90Mbps/1Mbps
660.000đ/tháng

90Mbps/2Mbps
440.000đ/tháng

https://zalo.me/0967999690